Circulair slopen2023-04-12T11:31:37+02:00

Circulair slopen

De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Gebouwen worden vervangen of aangepast aan moderne eisen. Opdrachtgevers en overheden streven naar een circulair economisch systeem, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal spelen de sloop- en bouwsector hierin een belangrijke rol.
Circulair bouwen levert onderscheidende gebouwen op, die herkenbaarheid oproepen in de omgeving. Dit vraagt om circulair slopen. Gebr St Nicolaas ziet de sloop van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling.

Sloopafval als bouwstof

Bij het circulair slopen van een gebouw worden de vrijgekomen materialen op een verantwoorde manier ingezet als bouwstoffen. Een zorgvuldige voorbereiding en voldoende tijd is hierbij essentieel. Om het duurzame effect van circulaire sloop te vergroten is het belangrijk materialen op korte afstand van de slooplocatie in te zetten. Gebr St Nicolaas als circulair sloopbedrijf streeft naar een zo hoog mogelijke toepassing in de materiaalketen door zich steeds bezig te houden met vragen als:

  • Welke bouwstoffen kunnen er bij renovatie ingezet worden op locatie?
  • Kunnen er materialen bij andere projecten in de regio gebruikt worden?
  • Heeft de opdrachtgever andere projecten waaruit materialen vrijkomen nodig zijn?
  • Wat kan terug naar de producent of handelaar?
  • Wat zijn de kosten en baten?
  • Welke effecten heeft de sloop op het milieu?

Samen met Gebr St Nicolaas haalt u door deze werkwijze meer uit uw gebouw en bevordert u duurzaam hergebruik en het terugdringen van CO2-uitstoot. Een groot bijkomend voordeel is het feit dat duurzaam slopen kostenbesparend is. Voor deze combinatie van duurzaamheid en kostenbesparing is een gedegen aanpak nodig waarvoor u bij Gebr St Nicolaas aan het goede adres bent.

Wat kan Gebr St Nicolaas voor u betekenen?

Investeer in de toekomst. Door bouwmaterialen te hergebruiken in uw eigen projecten of door te verkopen aan de markt levert circulaire sloop u op termijn geld op. Bij Gebr St Nicolaas is circulaire sloop georganiseerd in een aparte discipline. Wij tonen u graag dat duurzame sloop goedkoper is dan traditionele sloop. Met veel enthousiasme en ervaring coördineren wij uw sloopproject van A tot Z, waarbij we de risico’s voortdurend in beeld hebben. Vergunningsaanvragen, contractvorming, organisatie van de handel, directievoering en toezicht zijn bij ons in vertrouwde handen. We zetten onze kennis en expertise in voor het circulair maken van uw sloopproject. Zo haalt u meer uit uw gebouw en draagt u bij aan een duurzame samenleving.

Enkele leuke voorbeelden van hergebruik van sloopmaterialen ziet u hiernaast.

Circulair slopenCirculair slopenCirculair slopen
Waarom kiezen voor circulair slopen?2023-03-06T13:01:49+01:00

Een groot voordeel is het feit dat circulair slopen kostenbesparend is. Ook haalt u door deze werkwijze meer uit uw gebouw en bevordert u duurzaam hergebruik en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Wat is circulair slopen?2023-03-06T13:03:26+01:00

Bij het circulair slopen van een gebouw worden de vrijgekomen materialen op een verantwoorde manier ingezet als bouwstoffen.

Ga naar de bovenkant