Asbestsanering2024-04-22T14:47:49+02:00

Asbestsanering

Doordat een sloper vaak asbest tegenkomt, met alle gevaren van dien, zag Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken B.V. het belang van kennis van asbest in. Kennis van asbest voor signalering tijdens sloopwerk, maar zeker ook voor het saneren van asbest. Zodoende ben je niet afhankelijk van derden en ondervind je geen onnodige stagnatie tijdens het slopen. Vandaar dat er in 2000 begonnen werd met asbestsaneringen, waarna er in 2014 een aparte BV voor werd opgericht met een gespecialiseerd en ervaren asbestdeskundige. Ook in deze tak hebben wij ons gericht op de saneringen waar doorgaans hogere eisen aan gesteld worden. Zo zijn onze saneerders nogal eens te vinden in productie-ruimten, scholen en instellingen. Maar ook golfplaten gevelbeplating, leidingisolatie en andere saneringen worden door ons uitgevoerd. Voor het saneren van asbest in Dordrecht of omstreken bent u dus juist bij Gebr. St, Nicolaas B.V.

Dáárom Gebr. St. Nicolaas BV

Uitgebreide expertise in sloopwerken

Actief in Nederland & België

Gecertificeerd voor u aan de slag

We gaan flexibel te werk

Uw all-round sloopbedrijf

Voor slopen met verstand. Kijk voor meer informatie bij onze werkzaamheden.

Wilt u ons inzetten voor een project? Vraag dan een offerte bij ons op.

Asbestsanering is een vak apart!

Ook hier is het van belang dat je de saneerder voorziet van goed functionerende en goedgekeurde apparatuur en hulpmiddelen. Niet alleen voor het gemak maar zeker ook voor de efficiency op de werkvloer en bovenal voor de persoonlijke bescherming van onze saneerders.

Tegenwoordig is men verplicht om een asbestinventarisatie te laten maken voor elke sloop, maar zelfs dan nog is het zo dat asbest op de vreemdste plekken wordt aangetroffen. Kennis van asbest in eigen huis biedt dan voor medewerkers en voor de klant groot voordeel. Vooral bij asbestsaneringen is een goed doordacht werkplan een vereiste. Hiermee worden opdrachtgevers zorgen ontnomen, hebben de saneerders een beeldvorming van wat ze tegen gaan komen en is het voor controlerende instanties ook duidelijk hoe wij de sanering aanpakken. Goede samenwerking binnen alle afdelingen van ons bedrijf is ook bij het verwijderen van asbest van groot belang. Met minimaal 3 instanties die wij voor aanvang van elk werk moeten melden dat wij met een sanering aanvangen, namelijk gemeente, arbeidsinspectie en certificerende instantie gaan we elke keer weer met het hele bedrijf op examen. Dat we telkens slagen is een resultaat van de gedegen voorbereiding en de betrokkenheid van elke medewerker.

Asbestanering
Asbestanering

Is het verwijderen van asbest verplicht?

In Nederland is het verwijderen van asbest verplicht in situaties waarbij het materiaal beschadigd is en vezels kan vrijkomen. Denk aan renovatie- of sloopwerkzaamheden. Een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf is vereist voorafgaand aan dergelijke werkzaamheden. Het naleven van de Nederlandse wet- en regelgeving is essentieel om de gezondheid te beschermen en boetes te voorkomen. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het verwijderen van asbest is verplicht in veel landen, afhankelijk van wetgeving en de staat van het gebouw. Asbest vormt een ernstig gezondheidsrisico en wetten zijn ingevoerd om blootstelling te minimaliseren. Verwijdering kan verplicht zijn bij renovatie- of sloopprojecten en wordt bepaald door asbestinventarisatie en lokale wetgeving.

Kosten asbest saneren

Als toegewijd asbestsaneringsbedrijf begrijpen we de complexiteit en het belang van het veilig verwijderen van asbest voor onze klanten. Bij het bepalen van de kosten voor asbestverwijdering streven we ernaar om transparantie te bieden en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Onze kosten voor asbestsanering zijn gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de locatie van het asbest, het type materiaal en de benodigde veiligheidsmaatregelen. We investeren in hoogwaardige apparatuur en training van ons personeel om ervoor te zorgen dat het verwijderingsproces efficiënt en volgens de geldende voorschriften verloopt.

Subsidie op asbestsanering

Helaas is er in 2024 geen regeling meer vanuit de Rijksoverheid om subsidie te ontvangen voor het laten verwijderen van asbest. Wel kan het zo zijn dat u via uw gemeente of provincie een lening of subsidie kunt aanvragen.

Vaak kan er ook een subsidie worden vrijgegeven onder het nom van energiezuiniger wonen. Wilt u snel en eenvoudig bekijken of uw gemeente meedoet aan deze subsidie? Bekijk dit dan op de website van EnergieSubsidiewijzer. Onder het kopje “beschikbare subsidies” vindt u een handig overzicht van de voorwaarden en bedragen die u ontvangt. Ook is het mogelijk om direct te zien waar u de financiering kunt aanvragen.

Hoe kan asbest veilig worden verwijderd?2023-03-06T13:03:49+01:00

Wanneer er asbest is geconstateerd, moet deze worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, zoals Gebr. St. Nicolaas. Geheel afhankelijk van de hoeveelheid asbest dat wordt gevonden, wordt er een plan opgesteld.

Hoe merk je dat je asbest hebt?2023-03-06T13:04:16+01:00

Het is niet altijd makkelijk om asbest te herkennen. Dit komt doordat asbest bestaat uit kleine vezels die bijna niet met het blote oog te zien zijn. Materialen waar asbest verwerkt in is, zijn vaak te herkennen aan de vezelachtige structuur en de witte tot lichtgrijze kleur.

Wat is asbest?2023-03-06T13:04:50+01:00

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. Vroeger werd asbest gebruikt als bouwmateriaal. Daarom wordt er vaak in oude gebouwen asbest teruggevonden.

Ga naar de bovenkant