Asbestsanering

Gecertificeerde specialisten in asbestsanering

Doordat een sloper vaak asbest tegenkomt, met alle gevaren van dien, zag Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken B.V. het belang van kennis van asbest in. Kennis van asbest voor signalering tijdens sloopwerk, maar zeker ook voor het saneren van asbest. Zodoende ben je niet afhankelijk van derden en ondervind je geen onnodige stagnatie tijdens het slopen. Vandaar dat er in 2000 begonnen werd met asbestsaneringen, waarna er in 2014 een aparte BV voor werd opgericht met een gespecialiseerd en ervaren asbestdeskundige. Ook in deze tak hebben wij ons gericht op de saneringen waar doorgaans hogere eisen aan gesteld worden. Zo zijn onze saneerders nogal eens te vinden in productie-ruimten, scholen en instellingen. Maar ook golfplaten gevelbeplating, leidingisolatie en andere saneringen worden door ons uitgevoerd.

Ook hier is het van belang dat je de saneerder voorziet van goed functionerende en goedgekeurde apparatuur en hulpmiddelen. Niet alleen voor het gemak maar zeker ook voor de efficiency op de werkvloer en bovenal voor de persoonlijke bescherming van onze saneerders.
Tegenwoordig is men verplicht om een asbestinventarisatie te laten maken voor elke sloop, maar zelfs dan nog is het zo dat asbest op de vreemdste plekken wordt aangetroffen. Kennis van asbest in eigen huis biedt dan voor medewerkers en voor de klant groot voordeel. Vooral bij asbestsaneringen is een goed doordacht werkplan een vereiste. Hiermee worden opdrachtgevers zorgen ontnomen, hebben de saneerders een beeldvorming van wat ze tegen gaan komen en is het voor controlerende instanties ook duidelijk hoe wij de sanering aanpakken. Goede samenwerking binnen alle afdelingen van ons bedrijf zijn ook bij asbestwerken van groot belang. Met minimaal 3 instanties die wij voor aanvang van elk werk moeten melden dat wij met een sanering aanvangen, namelijk gemeente, arbeidsinspectie en certificerende instantie gaan we elke keer weer met het hele bedrijf op examen. Dat we telkens slagen is een resultaat van de gedegen voorbereiding en de betrokkenheid van elke medewerker.

Asbestsanering is een vak apart!

Asbestsanering