Bij het circulair slopen van een gebouw worden de vrijgekomen materialen op een verantwoorde manier ingezet als bouwstoffen.