Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. Vroeger werd asbest gebruikt als bouwmateriaal. Daarom wordt er vaak in oude gebouwen asbest teruggevonden.