Wanneer het totale sloopafval minder is dan 10m3, mag er zonder vergunning of melding worden gesloopt. Wel is het hierbij belangrijk dat er geen asbest aanwezig is. Dit moet namelijk apart worden verwijderd.